Διαγωνισμός Workadu myDATA

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού

H Εταιρεία με την επωνυμία «XITE AGENCY IKE» (στο εξής «εταιρεία») και έδρα την Ελλάδα (Αρτεμησίας & Γ. Ιωαννίδη Β-11, ΚΩΣ, ΤΚ. 85300) διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις: 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας/εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών, πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

2. Έπαθλο του Διαγωνισμού. Το έπαθλο του διαγωνισμού αντιστοιχεί σε 12 μήνες δωρεάν παροχής των προκαθορισμένων υπηρεσιών του πλάνου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Workadu myDATA PRO. Ο αριθμός των νικητών θα είναι πέντε (5). Η συμμετοχή και το έπαθλο του διαγωνισμού είναι απολύτως προσωπικά και δε μεταβιβάζονται.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 έως και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.59 μ.μ. 

4. Προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στην ενέργεια με την εγγραφή της επιχείρησής τους ή αυτής της οποίας είναι νόμιμοι εκπρόσωποι στην πλατφόρμα του Workadu, σε οποιοδήποτε από τα πλάνα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (δωρεάν ή επί πληρωμή). Συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω λογαριασμό τρίτου δεν είναι έγκυρη και η εταιρεία επιφυλλάσεται ως προς την αποδοχή ή όχι μίας συμμετοχής εάν και εφόσον υπάρχουν θετικές ενδείξεις ως προς αυτό. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εγγραφή της επιχείρησής τους, είτε αυτής της οποίας είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, στην πλατφόρμα του Workadu, επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα πλάνα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (δωρεάν ή επί πληρωμή) από την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 έως και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.59 μ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέες εγγραφές και όχι οι προϋπάρχουσες. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα σε μόνο μία συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγραφών/λογαριασμών που διατηρεί  με την πλατφόρμα του Workadu. 

6. Νικητές. Οι νικητές θα είναι 5 και θα ανακοινωθούν με δημοσίευση στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook η εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/workadugr τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 μετά από ηλεκτρονική κλήρωση με αυτοματοποιημένα μέσα. Ο κάθε νικητής οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του στο email hello@workadu.com προκειμένου να αναβαθμιστεί το πλάνο ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχει επιλέξει σε PRO (εάν χρειάζεται) και να του πιστωθεί δωρεάν χρόνος υπηρεσίας ίσος με 12 μήνες. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία του νικητή μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα της ανακοίνωσης του νικητή, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του εξαρχής. 

8. Συναίνεση Δημοσιοποίησης Προσωπικών Στοιχείων: Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, διαφήμισης και κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. 

9. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στο hello@workadu.com

Θέλω να συμμετάσχω   

ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Δωρεάν Webinars για Ελεύθερους Επαγγελματίες